top of page

Lekcijas

4 nedēļu apmācības ar lekciju ciklu un darbnīcām par uzņēmējdarbību un jaunuzņēmuma veidošanu. Lekcijas un darbnīcas vada pieredzējuši eksperti no uzņēmējdarbības nozares.

 

Lekcijas un darbnīcas tiek nodrošinātas tiešsaistē dalībniekiem ērtā un pieejamā laikā Pirmdienu, Trešdienu un Piektdienu vakaros starp 17:00-18:00.

 

Papildus tiek nodrošinātas 4 praktiskas darbnīcas tiešsaistē, kuras tiek atsevišķi organizētas pēc kādas no moduļu lekcijām. 

1. MODULIS | 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS IDEJAS APSTIPRINĀŠANA, VALIDĀCIJA

9.oktobris Lekcija 1 

Biznesa tipi un biznesa modeļi

Uzņēmējdarbības termini

11.oktobris Lekcija 2

Jaunuzņēmuma cikls

Uzņēmuma reģistrēšana

13.oktobris Lekcija 3

Komandas un partneru izveide

Uzņēmuma kultūra

2. MODULIS |

PRODUKTA/PAKALPOJUMA VEIDOŠANA

16.oktobris Lekcija 4

No prototipa līdz pirmajam produktam(MVP)

Mērķauditorijas vajadzības

18.oktobris Lekcija 5

Dizaina domāšana

Prototipēšanas rīki

20.oktobris Lekcija 6

Tehniskie rīki produkta izstrādei

3. MODULIS |

MĀRKETINGS UN IZAUGSME

23.oktorbis Lekcija 7

Mārketinga stratēģijas

Digitālais un satura mārketings

25.oktobris Lekcija 8

Pārdošanas prognozes un rīki

Produkta unikalitāte

27.oktobris Lekcija 9

Produkta dzīvotspēja un izaugsme

Mūsdienu tendences

4. MODULIS |

FINANSĒJUMS UN TĀ AVOTI, INVESTĪCIJU PIESAITE

30.oktobris Lekcija 10

Iespējamie finansējuma avoti

Nestandarta finansējuma avoti

1.novembris Lekcija 1 1

Investoru piesaiste

Investoru piesaistes rīki

3.novembris Lekcija 12

Finansējuma aprēķina sagatavošana

Produkta prezentācija jeb "pitch deck"

bottom of page