top of page

Lekcijas

4 nedēļu apmācības ar lekciju ciklu un darbnīcām par uzņēmējdarbību un jaunuzņēmuma veidošanu. Lekcijas un darbnīcas vada pieredzējuši eksperti no uzņēmējdarbības nozares.

 

Lekcijas un darbnīcas tiek nodrošinātas tiešsaistē dalībniekiem ērtā un pieejamā veidā.

 

Papildus tiek nodrošinātas 4 praktiskas darbnīcas tiešsaistē, kuras tiek organizētas saistībā ar moduļu lekcijām un tēmu. 

1. MODULIS | 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS IDEJAS APSTIPRINĀŠANA, VALIDĀCIJA

Lekcija 1 

Biznesa tipi un biznesa modeļi

Uzņēmējdarbības termini

Lekcija 2

Jaunuzņēmuma cikls

Uzņēmuma reģistrēšana

Lekcija 3

Komandas un partneru izveide

Uzņēmuma kultūra

Darbnīca 1

Dizaina domāšana

Prototipēšana

2. MODULIS |

PRODUKTA/PAKALPOJUMA VEIDOŠANA

Lekcija 4

No prototipa līdz pirmajam produktam(MVP)

Mērķauditorijas vajadzības

Lekcija 5

Dizaina domāšana

Prototipēšanas rīki

Lekcija 6

Tehniskie rīki produkta izstrādei

Darbnīca 2

Team Canvas 

Lean Canvas

3. MODULIS |

MĀRKETINGS UN IZAUGSME

Lekcija 7

Mārketinga stratēģijas

Digitālais un satura mārketings

Lekcija 8

Pārdošanas prognozes un rīki

Produkta unikalitāte

Lekcija 9

Produkta dzīvotspēja un izaugsme

Mūsdienu tendences

Darbnīca 3

No-code rīku izmantošanu idejas attīstībai

4. MODULIS |

FINANSĒJUMS UN TĀ AVOTI, INVESTĪCIJU PIESAITE

Lekcija 10

Iespējamie finansējuma avoti

Nestandarta finansējuma avoti

Lekcija 1 1

Investoru piesaiste

Investoru piesaistes rīki

Lekcija 12

Finansējuma aprēķina sagatavošana

Produkta prezentācija jeb "pitch deck"

Darbnīca 4

Prezentācijas izveide

Idejas pičošana

bottom of page