top of page
Logo_lightgreen.png
Group 81.png
Group 56.png

Tava Ideja, Tavs Bizness!

Piesaki savu ideju, gūsti jaunas prasmes uzņēmējdarbībā un satiec tehnoloģiju uzņēmumus!

Idejas aicināti iesūtīt 10.-11. klases audzēkņi un profesionālo pamata un vidējo izglītības iestāžu 1.-2. kursa audzēkņi.

virsraksts_par_programmu.png

Konkurss tiek organizēts, lai atlasītu labākās Rīgas plānošanas reģiona jauniešu uzņēmējdarbības idejas. Konkursā var piedalīties Rīgas plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestāžu 10.-11. klašu un profesionālo skolu 1.-2. kursa audzēkņi. Atlases kārtībā paredzēts, ka konkursu absolvē 11 labākie uzņēmējdarbības ideju autori - 3 no tiem pārstāv Rīgu un pa vienam pārstāvim no Jūrmalas, Salaspils, Ķekavas, Ropažu, Siguldas, Olaines, Ādažu, Mārupes novadiem.

Konkursā tiek vērtēti jauniešu iesūtītie video, kuros atspoguļotas viņu biznesa idejas. 
Konkurss notiks 2 kārtās, kurās, vadoties no vērtēšanas kritērijiem, tiks atlasītas labākās jauniešu biznesa idejas; to autori piedalīsies mācību un mentoringa programmā “Tava ideja, Tavs bizness”, kurā nostiprinās zināšanas par savas uzņēmējdarbības idejas realizāciju.

Šāds konkurss norisināsies trīs reizes periodos 2023.gada pavasaris, rudens un ziema. 

Programma norisināsies tiešsaistē un tā pieejama dalībniekiem bezmaksas!


Programmas valoda: Latviešu

ikona_6.png

Pilnais konkursa nolikums atrodams te: https://ej.uz/tavaideja_nolikums

balta_figura_4.png
1. 
PIESAKIES!

Pieteikums dalībai konkursā jāiesniedz līdz 17.decembrim 23.59, 

aizpildot anketu un iesūtot savu 3 minūšu garo video!

balta_figura_6.png
2. 
PIEDALIES IDEJU DARBNĪCĀ UN ATRODI KOMANDU!

Ja vēlies atrast komandu vai trūkst idejas piedalies ideju darbnīcā! Vairāk informāciju par darbnīcu atradīsi Raccoons FB lapā: https://www.facebook.com/events/397043699448447

balta_figura_2.png
3. 
IZTURI KONKURSU!

Pirmo kārtu izturējušie dalībnieki tiek aicināti žūrijai prezentēt savas biznesa idejas. Prezentēšana notiek tiešsaistē. Žūrija izvērtē dalībnieku idejas un izvēlas labākos.  

balta_figura_2.png
4.
balta_figura_4.png
5.
LEKCIJAS

5 nedēļu mācības ar lekciju ciklu un darbnīcām par uzņēmējdarbību un uzņēmuma veidošanu. Lekcijas un darbnīcas vada pieredzejuši eksperti no uzņēmējdarbības nozares. Tās tiek nodrošinātas tiešsaistē dalībniekiem ērtā un pieejamā laikā Pirmdienu, Trešdienu un Piektdienu vakaros starp 17:00-18:00. Lekciju sākums paredzēts 18.decembrī.

ikona_6.png
PRAKSE

Paralēli dalībniekiem tiek nodrošināta mentorēšana vai iespēja praktizēties uzņēmumā, kas atrodas dalībnieka reģionā un ir darbībā līdzīga ar dalībnieka ideju vai interesējošs dalibniekam.

Dalībnieki

Pieteikumus var iesniegt  Rīgas plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestāžu 10.-11. klases audzēkņi un profesionālo pamata un vidējo izglītības iestāžu 1.-2. kursa audzēkņi. Iesūtītās idejas it īpaši tiek sagaidītas no dalībniekiem, kuri mācās šādās pilsētās un novados: Rīga, Jūrmala, Salaspils, Ķekava, Ropaži, Sigulda, Olaine, Ādaži,  Mārupe.

Group 66_edited.png

Programmas organizatori nodrošina uzņēmumu uzrunāšanu un atrašanu, saskaņošanu ar dalībnieku par tā interesi un praktizēšanās vai mentorēšanas iespējas uzņēmumā dalībniekam. Dalībniekiem ir iespēja ieteikt sev interesējošos uzņēmumus, pie kuriem tie vēlētos pieteikties praksē.

Uzņēmumi

3_2x.png
virsraksts_pieteikumi_un_rezultati.png
balta_figura_4.png
AIZPILDI ANKETU

Aipzildi pieteikuma anketu līdz 17.decembrim 23.59!

VIDEO

Video veidošanā dalībnieki tiek aicināti prezentēt savu ideju. Dalībnieki var uzņemt video gan ar telefonu, gan ar datora kameru kopā ar prezentāciju vai jebkurā citā sev ērtā formātā. Lai to pievienotu jāieliek saite pieteikuma formā, kur video ir augšupielādēts. Video var izvēlēties augšupielādēt jebkurā sev vēlamā vietnē, piemēram YouTube kā “Unlisted” saiti, platformā Loom, failiem.lv, WeTransfer vai jebkurā citā. Galvenais, lai tā būtu organizatoriem pieejama un apskatāma.

 
Video svarīgi iekļaut: 

  • Problēma, ko risinātu ideja;

  • Idejas skaidrojums;

  • Neliels ieskats par idejas autoru, vecums, skola un reģions; 

  • Kāds būtu potenciālais biznesa plāns;

balta_figura_4.png
REZULTĀTI

Rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā līdz 18.decembrim 13:00 nosūtot atbildes uz dalībnieku sniegtajiem epastiem.
11 izvēlēto ideju kandidātiem tiek dota iespēja ņemt dalību programmā apgūstot uzņēmējdarbības principus, piedaloties vērtīgās produkta būvēšanas darbnīcās, mentoru pavadībā attīstītu savu ideju un iemācītos atpazīt potenciālās problēmas kā arī iegūtu patiesu skatu uz uzņēmējdarbības nozari no jau strādājošiem uzņēmumiem

virsraksts_ideju_izvertesana.png

Labāko biznesa ideju atlase notiks divās kārtās. Abu kārtu vērtēšanā tiek izmantoti vienādi vērtēšanas kritēriji.
 

PIRMĀ KĀRTA

Pirmās kārtas atlasi veic Jauniešu biedrība “The Raccoons” kopā ar Rīgas plānošanas reģiona eksperti. Labākie kandidāti tiek izvēlēti ņemot vērā to iesūtītos video, aprakstu par biznesa ideju un skolu, kurā jaunietis mācās. Ideju apraksti un iesūtītie video tiek vērtēti pēc kritērijiem (zemāk). Izvēlētie labākie kandidāti tiek virzīti uz nākamo kārtu.

OTRĀ KĀRTA

Otrās kārtas atlasi veic žūrija, kas sastāv no pārstāvjiem ar pieredzi uzņēmējdarbībā un/vai tehnoloģiju ekosistēmā. 
 

Žūrijas pārstāvji: 
Jauniešu biedrības “The Raccoons” vadītāja - Līna Marta Sarma
Pieaicināts mentors ar pieredzi uzņēmējdarbībā - Jānis Altgauzens
Rīgas plānošanas reģiona eksperte - Sanita Paegle
LIAA pārstāve - Ilze Nēliusa

 

virsraksts_kriteriji.png
IDEJAS POTENCIĀLS TIRGŪ

Atbilstība pieprasījumam un tirgus tendencēm

PREZENTĀCIJA

Prezentācijas / video kvalitāte un komandas ieguldījums tās īstenošanā
 

PRODUKTA VAI PAKALPOJUMA IETEKME

Vai tiek risināta problēma vai izaicinājums ar konkrēto produktu vai pakalpojumu
Vai ideja varēs būt dzīvotspējīga un finansiāli ilgtspējīga

IDEJAS ORĢINALITĀTE

Produkta vai pakalpojuma unikalitāte
Cik lielā mērā produkts/pakalpojums ir tirgū inovatīvs un disruptīvs

virsraksts_laika_plans.png
balta_figura_6.png

Pieteikuma formas aizpildīšana un nosūtīšana līdz 17.decembrim 23.59!

Dalībnieki saņems atbildi par uzņemšanu mācību un mentoringa programmā “Tava ideja, Tavs bizness” vai atteikumu pieteikumā norādītajā e-pastā. Ja atbile nav saņemta dalībniekiem lūgums rakstīt uz e-pastu hello@theracoons.org

Rīkotāji

Konkursu un mācību un mentoringa programmu “Tava ideja, Tavs bizness” rīko Jauniešu biedrība “The Raccoons” ar Rīgas plānošanas reģionu atbalstu.
Programma tiek finansēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gadam programmas ”Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā/ Support RPR-VEST” ietvaros.

Raccoons_white.png
RPR_logo_balts.png
virsraksts_atbalsta.png
EEA_grants_White_4x.png

Programma tiek finansēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gadam programmas ”Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā/ Support RPR-VEST” ietvaros.

bottom of page