top of page
tava_ideja_tavs_bizness_logo_violets.png

Tava Ideja, Tavs Bizness!

Piesaki savu ideju un piedalies jauniešu mentoringa un uzņēmējdarbības programmā!

Idejas aicināti iesūtīt 10.-11. klases audzēkņi un profesionālo pamata un vidējo izglītības iestāžu 1.-2. kursa audzēkņi.

ikona_6.png

Labāko ideju prezentācijas saņems balvas no uzņēmumiem 500EUR vērtībā!

virsraksts_par_programmu.png

Konkurss tiek organizēts, lai atlasītu labākās Rīgas plānošanas reģiona jauniešu uzņēmējdarbības idejas. Konkursā var piedalīties Rīgas plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestāžu 10.-11. klašu un profesionālo skolu 1.-2. kursa audzēkņi. Atlases kārtībā paredzēts, ka konkursu absolvē 11 labākie uzņēmējdarbības ideju autori - 3 no tiem pārstāv Rīgu un pa vienam pārstāvim no Jūrmalas, Salaspils, Ķekavas, Ropažu, Siguldas, Olaines, Ādažu, Mārupes novadiem.

Konkursā tiek vērtēti jauniešu iesūtītie video, kuros atspoguļotas viņu biznesa idejas. 
Konkurss notiks 2 kārtās, kurās, vadoties no vērtēšanas kritērijiem, tiks atlasītas labākās jauniešu biznesa idejas; to autori piedalīsies mācību un mentoringa programmā “Tava ideja, Tavs bizness”, kurā nostiprinās zināšanas par savas uzņēmējdarbības idejas realizāciju.

Šāds konkurss norisināsies trīs reizes periodos 2023.gada pavasaris, rudens un ziema. 

Programma norisināsies tiešsaistē un tā pieejama dalībniekiem bezmaksas!


Programmas valoda: Latviešu

ikona_6.png

Pilnais konkursa nolikums atrodams te: https://ej.uz/tavaideja_nolikums

balta_figura_4.png
UZSAUKUMS
balta_figura_6.png
LEKCIJAS

Dalībnieki iesūta pieteikumu, pieteikuma forma atrodas saitē “Pieteikties”, kurā tiek sniegta informācija par pašu dalībnieku/iem, pārstāvēto skolu, aprakstīta dalībnieka biznesa ideja un pievienots video, kurš šo ideju atspoguļo. Ja biznesa ideju pārstāv komanda, pieteikumu iesniedz viens no dalībniekiem, aizpildot informāciju par savu komandu.
Pieteikums dalībai konkursā jāiesniedz līdz 24.maijam 23.59, aizpildot anketu un iesūtot savu 3 minūšu garo video!

5 nedēļu mācības ar lekciju ciklu un darbnīcām par uzņēmējdarbību un uzņēmuma veidošanu. Lekcijas un darbnīcas vada pieredzejuši eksperti no uzņēmējdarbības nozares. Tās tiek nodrošinātas tiešsaistē dalībniekiem ērtā un pieejamā laikā Pirmdienu, Trešdienu un Piektdienu vakaros starp 17:00-18:00. Papildus tiek nodrošinātas 4 praktiskas darbnīcas tiešsaistē, kuras tiek atsevišķi organizētas pēc kādas no moduļu lekcijām.

balta_figura_2.png
VĒRTĒŠANA

Pirmo kārtu izturējušie dalībnieki tiek aicināti žūrijai prezentēt savas biznesa idejas. Prezentēšana notiek tiešsaistē. Žūrija video vērtē pēc kritērijiem (zemāk). Tiešsaistes tikšanās laiks tiek saskaņots ar izvēlētajiem kandidātiem un žūriju. Katram dalībniekam (ja vienai biznesa idejai ir vairāki autori, tad dalībnieki nominē vienu pārstāvi idejas prezentēšanai) tiek dotas 5 minūtes, lai prezentētu savu biznesa ideju. Pēc prezentācijas komisija var uzdot dalībniekam papildinošus jautājumus, ja tādi ir radušies.

ikona_6.png
balta_figura_4.png
PRAKSE

Sākot ar apmācību trešo nedēļu paralēli dalībniekiem tiek nodrošināta mentorēšana vai iespēja praktizēties uzņēmumā, kas atrodas dalībnieka reģionā un ir darbībā līdzīga ar dalībnieka ideju vai interesējošs dalibniekam.

Dalībnieki

Pieteikumus var iesniegt  Rīgas plānošanas reģiona vispārējās izglītības iestāžu 10.-11. klases audzēkņi un profesionālo pamata un vidējo izglītības iestāžu 1.-2. kursa audzēkņi. Iesūtītās idejas it īpaši tiek sagaidītas no dalībniekiem, kuri mācās šādās pilsētās un novados: Rīga, Jūrmala, Salaspils, Ķekava, Ropaži, Sigulda, Olaine, Ādaži,  Mārupe.

1.png

Uzņēmumi

Programmas organizatori nodrošina uzņēmumu uzrunāšanu un atrašanu, saskaņošanu ar dalībnieku par tā interesi un praktizēšanās vai mentorēšanas iespējas uzņēmumā dalībniekam. Dalībniekiem ir iespēja ieteikt sev interesējošos uzņēmumus, pie kuriem tie vēlētos pieteikties praksē.

2.png
virsraksts_pieteikumi_un_rezultati.png
balta_figura_4.png
AIZPILDI ANKETU

Aipzildi pieteikuma anketu līdz 24.maijam 23.59!

VIDEO

Video veidošanā dalībnieki tiek aicināti prezentēt savu ideju. Dalībnieki var uzņemt video gan ar telefonu, gan ar datora kameru kopā ar prezentāciju vai jebkurā citā sev ērtā formātā. Lai to pievienotu jāieliek saite pieteikuma formā, kur video ir augšupielādēts. Video var izvēlēties augšupielādēt jebkurā sev vēlamā vietnē, piemēram YouTube kā “Unlisted” saiti, platformā Loom, failiem.lv, WeTransfer vai jebkurā citā. Galvenais, lai tā būtu organizatoriem pieejama un apskatāma.

 
Video svarīgi iekļaut: 

  • Problēma, ko risinātu ideja;

  • Idejas skaidrojums;

  • Neliels ieskats par idejas autoru, vecums, skola un reģions; 

  • Kāds būtu potenciālais biznesa plāns;

balta_figura_4.png
REZULTĀTI

Rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā līdz 15.maijam un otrreiz līdz 25.maijam nosūtot atbildes uz dalībnieku sniegtajiem epastiem.
11 izvēlēto ideju kandidātiem tiek dota iespēja ņemt dalību programmā apgūstot uzņēmējdarbības principus, piedaloties vērtīgās produkta būvēšanas darbnīcās, mentoru pavadībā attīstītu savu ideju un iemācītos atpazīt potenciālās problēmas kā arī iegūtu patiesu skatu uz uzņēmējdarbības nozari no jau strādājošiem uzņēmumiem

virsraksts_ideju_izvertesana.png

Labāko biznesa ideju atlase notiks divās kārtās. Abu kārtu vērtēšanā tiek izmantoti vienādi vērtēšanas kritēriji.
 

PIRMĀ KĀRTA

Pirmās kārtas atlasi veic Jauniešu biedrība “The Raccoons” kopā ar Rīgas plānošanas reģiona eksperti. Labākie kandidāti tiek izvēlēti ņemot vērā to iesūtītos video, aprakstu par biznesa ideju un skolu, kurā jaunietis mācās. Ideju apraksti un iesūtītie video tiek vērtēti pēc kritērijiem (zemāk). Izvēlētie labākie kandidāti tiek virzīti uz nākamo kārtu.

OTRĀ KĀRTA

Otrās kārtas atlasi veic žūrija, kas sastāv no pārstāvjiem ar pieredzi uzņēmējdarbībā un/vai tehnoloģiju ekosistēmā. 
 

Žūrijas pārstāvji: 
Jauniešu biedrības “The Raccoons” vadītāja - Līna Marta Sarma
Pieaicināts mentors ar pieredzi uzņēmējdarbībā - Jānis Altgauzens
Rīgas plānošanas reģiona eksperte - Sanita Paegle
LIAA pārstāve - Ilze Nēliusa

 

virsraksts_kriteriji.png
IDEJAS POTENCIĀLS TIRGŪ

Atbilstība pieprasījumam un tirgus tendencēm

PREZENTĀCIJA

Prezentācijas / video kvalitāte un komandas ieguldījums tās īstenošanā
 

PRODUKTA VAI PAKALPOJUMA IETEKME

Vai tiek risināta problēma vai izaicinājums ar konkrēto produktu vai pakalpojumu
Vai ideja varēs būt dzīvotspējīga un finansiāli ilgtspējīga

IDEJAS ORĢINALITĀTE

Produkta vai pakalpojuma unikalitāte
Cik lielā mērā produkts/pakalpojums ir tirgū inovatīvs un disruptīvs

virsraksts_laika_plans.png
balta_figura_6.png

Pieteikuma formas aizpildīšana un nosūtīšana līdz 24.maijam 23.59!

Rezultāti tiks paziņoti līdz 2023. gada 15.maijam.
Dalībnieki saņems atbildi par uzņemšanu mācību un mentoringa programmā “Tava ideja, Tavs bizness” vai atteikumu pieteikumā norādītajā e-pastā. Ja atbile nav saņemta dalībniekiem lūgums rakstīt uz e-pastu hello@theracoons.org

Rīkotāji

Konkursu un mācību un mentoringa programmu “Tava ideja, Tavs bizness” rīko Jauniešu biedrība “The Raccoons” ar Rīgas plānošanas reģionu atbalstu.
Programma tiek finansēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gadam programmas ”Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā/ Support RPR-VEST” ietvaros.

Raccoons_white.png
RPR_logo_balts.png
virsraksts_atbalsta.png
EEA_grants_White_4x.png

Programma tiek finansēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gadam programmas ”Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā/ Support RPR-VEST” ietvaros.

bottom of page